ԱՐԴԵՆ 23 ՏԱՐԻ ՁԵՐ ԿՈՂՔԻՆ
email

resalts@cmg.am

facebook youtube instagram twitter
ՊԱՏՎԻՐԵԼ ԶԱՆԳ Շնորհանդես
Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն
Номера для связи
+(374) 15800800
График работы
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐԸ Երկ. – Ուր.՝
08:00 - 18:00
Շաբաթ`
09:00 - 16:00
Հասմիկ Հայրապետյան

Հասմիկ Հայրապետյան

Մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիայի ղեկավար

Աշխատանքային գործունեություն
1998-2004 կրտսեր գիտաշխատող,ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն
1998- առ այոօր աուտոբորբոքային լաբորատորիայի ղեկավար, Բժշկական գենետիկայի ևառողջության առաջնային պահպանման կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2004- առ այսօր պրոֆ. Դասախոս, Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ
Կրթություն
1983-1988 ավարտել է ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն
1988-1992 ասպիրանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, գենետիկայի ամբիոն, կենսաբանական գիտությունների տեկնածու, գենետիկ
2002 գենետիկայի գիտության և մոլեկուլային կենսաբանության դոկտոր
2021 կլինիկական օրդինատուրա լաբորատոր գենետիկայի մասնագիտությամբ, Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ, լաբորատոր գենետիկա
Անցել է վերապատրաստումներ՝ 2015 Bioinformatics, University of Bologna,Italy
2015 teaching clinical genetics and genetic counseling, Plymouth University, Plymouth (UK)
2016 course of  Medical Genetics  Laboratory Diagnostics, Yerevan State Medical University, Armenia
2016 «Genomicplatform for genetic disorders» IMAGINE Institute of genetic disorders, Paris (France)
2017 Basics in human genetic diagnostics – A course for CLGs* in Education, Athens, Greece
The Raphael Recanti Genetics Institute, Rabin Medical Center – A course on Molecular Diagnostics, Tel-Aviv, Israel
2018 Genetic Diagnostics in Medicine, University of Coimbra, Medical department,  Laboratory of cytogenetics  and Genomics, Portugal
2017 Կլինիկական լաբորատոր գենետիկի Եվրոպական որակավորումEuropean Board of Medical Genetics Certification, և այլ վերապատրաստումներ:


Մի շարք գիտական աշխատանքների հեղինակ է:

Դավիթ Բաբիկյան
Դավիթ Բաբիկյան Տնօրենի առաջին տեղակալ Քաղցկեղի գենետիկայի և գենոմիկայի լաբորատորիայի ղեկավար
Արթուր Մուրադյան
Արթուր Մուրադյան Ֆինանսական բաժնի ղեկավար
Աննա Ղազարյան
Աննա Ղազարյան Բժշկական մարկեթինգի բաժնի ղեկավար
Դավիթ Տոնոյան
Դավիթ Տոնոյան Բժշկական մարկեթինգի բաժնի աշխատակից
Իննա Բուռնազյան
Իննա Բուռնազյան Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ
Սուսաննա Միդյան
Սուսաննա Միդյան Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի ղեկավար
Հասմիկ Հայրապետյան
Հասմիկ Հայրապետյան Մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիայի ղեկավար
Լիլիթ Սաֆարյան
Լիլիթ Սաֆարյան Կլինիկական լաբորատորիայի ղեկավար
Արմենուհի Առաքելյան
Արմենուհի Առաքելյան կենաքիմիայի և իմունոպաթոլոգիայի լաբորատորիյի ղեկավար
Աննա Եղիազարյան
Աննա Եղիազարյան Բժիշկ-գենետիկ
Նաթելլա Կոստանդյան
Նաթելլա Կոստանդյան Բժիշկ- գենետիկ
Սեդա Հակոբյան
Սեդա Հակոբյան Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի աշխատակից
Զարուհի Ոսկանյան
Զարուհի Ոսկանյան Լաբորատոր բժիշկ, Կլինիկական լաբորատորիա
Լուսինե Ղուլիկյան
Լուսինե Ղուլիկյան Մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիայի աշխատակից
Ալին Այվազ
Ալին Այվազ Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի բջջագենետիկ
Ալլա Մանուկյան
Ալլա Մանուկյան Կենսաքիմիական լաբորատորիայի աշխատակից
Տաթև Հովհաննիսյան
Տաթև Հովհաննիսյան Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի աշխատակից
Անի Հարությունյան
Անի Հարությունյան Կլինիկական լաբորատորիայի աշխատակից
Արփինե Մկրտչյան
Արփինե Մկրտչյան Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի աշխատակից
Արշակ Անտոնյան Գագիկի
Արշակ Անտոնյան Գագիկի Բժիշկ սեքսոպաթոլոգ