ԱՐԴԵՆ 23 ՏԱՐԻ ՁԵՐ ԿՈՂՔԻՆ
email

resalts@cmg.am

facebook youtube instagram twitter
ՊԱՏՎԻՐԵԼ ԶԱՆԳ Շնորհանդես
Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն
Номера для связи
+(374) 15800800
График работы
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐԸ Երկ. – Ուր.՝
08:00 - 18:00
Շաբաթ`
09:00 - 16:00
Ալին Այվազ

Ալին Այվազ

Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի բջջագենետիկ

Աշխատանքային գործունեություն
1. 2009-2010 մասնակցել է տարբեր հետազոտությունների Kebbewar Medical Laboratories, Aleppo, Syria
2. 2010-2013 բջջագենետիկայի և իմունոֆենոտիպավորման լաբորատորիայի վարիչ, Kebbewar Clinical Cytogenetics and Flow Cytometry Laboratory Aleppo – Syria
3. 2013-2018 իմունոֆենոտիպավորման, բջջագենետիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության լաբորատորիայի վարիչ, պրոֆ. Ռ. Օ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն
4. 2020- առ այսօր բջջագենետիկ Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն:
 
Կրթություն
2010 թ. բակալավրի աստիճան կենսատեխնոլոգիա և ինժիներիա, կենսաբանության ինժիներիայի ֆակուլտետ, University of Aleppo
2012 թ. մագիստրոսի աստիճան կենսատեխնոլոգիա և ինժիներիա, կենսաբանության ինժիներիայի ֆակուլտետ, University of Aleppo
2014 2nd International workshop on Cancer genetic and cytogenetic diagnostics, Nijmegen, Netherlands
2015  University of Eastern piedmont (Universita del Piemonte Orientale), division of hematology, molecular diagnostic laboratories, Novara, Italy

2015 Institute of Hematology of the “Sapienza” University, molecular diagnostic laboratories, Rome, Italy

2016 Basics in human genetic diagnostics- A course for Clinical Laboratory Geneticists in education, Nicosia, Cyprus

2018 Korean Society of Hematology International Conference & 59th Annual Meeting (ICKSH 2018) Seoul, Korea

2018 GenDx training school in NGS-based HLA Typing ,Utrecht, Netherlands

2018 Clinical observer ship in Queen Elizabeth Medical Center, Glasgow , UK

2021 traning course "How to build a biobank", webinar, Graz Austria

2021  լաբորատոր գենետիկաՄ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ և այլ վերապատրաստումներ:

Մի շարք գիտական աշխատանքների հեղինակ :

Դավիթ Բաբիկյան
Դավիթ Բաբիկյան Տնօրենի առաջին տեղակալ Քաղցկեղի գենետիկայի և գենոմիկայի լաբորատորիայի ղեկավար
Արթուր Մուրադյան
Արթուր Մուրադյան Ֆինանսական բաժնի ղեկավար
Աննա Ղազարյան
Աննա Ղազարյան Բժշկական մարկեթինգի բաժնի ղեկավար
Դավիթ Տոնոյան
Դավիթ Տոնոյան Բժշկական մարկեթինգի բաժնի աշխատակից
Իննա Բուռնազյան
Իննա Բուռնազյան Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ
Սուսաննա Միդյան
Սուսաննա Միդյան Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի ղեկավար
Հասմիկ Հայրապետյան
Հասմիկ Հայրապետյան Մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիայի ղեկավար
Լիլիթ Սաֆարյան
Լիլիթ Սաֆարյան Կլինիկական լաբորատորիայի ղեկավար
Արմենուհի Առաքելյան
Արմենուհի Առաքելյան կենաքիմիայի և իմունոպաթոլոգիայի լաբորատորիյի ղեկավար
Աննա Եղիազարյան
Աննա Եղիազարյան Բժիշկ-գենետիկ
Նաթելլա Կոստանդյան
Նաթելլա Կոստանդյան Բժիշկ- գենետիկ
Սեդա Հակոբյան
Սեդա Հակոբյան Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի աշխատակից
Զարուհի Ոսկանյան
Զարուհի Ոսկանյան Լաբորատոր բժիշկ, Կլինիկական լաբորատորիա
Լուսինե Ղուլիկյան
Լուսինե Ղուլիկյան Մոլեկուլային գենետիկայի լաբորատորիայի աշխատակից
Ալին Այվազ
Ալին Այվազ Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի բջջագենետիկ
Ալլա Մանուկյան
Ալլա Մանուկյան Կենսաքիմիական լաբորատորիայի աշխատակից
Տաթև Հովհաննիսյան
Տաթև Հովհաննիսյան Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի աշխատակից
Անի Հարությունյան
Անի Հարությունյան Կլինիկական լաբորատորիայի աշխատակից
Արփինե Մկրտչյան
Արփինե Մկրտչյան Բջջագենետիկայի լաբորատորիայի աշխատակից
Արշակ Անտոնյան Գագիկի
Արշակ Անտոնյան Գագիկի Բժիշկ սեքսոպաթոլոգ