ԱՐԴԵՆ 23 ՏԱՐԻ ՁԵՐ ԿՈՂՔԻՆ
email

resalts@cmg.am

facebook youtube instagram twitter
ՊԱՏՎԻՐԵԼ ԶԱՆԳ Շնորհանդես
Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն
Номера для связи
+(374) 15800800
График работы
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐԸ Երկ. – Ուր.՝
08:00 - 18:00
Շաբաթ`
09:00 - 16:00

ST-BRCA1&2. Սոմատիկ քաղցկեղի BRCA1&2 գեների հետազոտում (NGS)

310000 ֏
Անհրաժեշտ է ներկայացնել հյուսվածքաբանական կամ/և իմունոհիստոքիմիական հետազոտության արդյունքները:

Ուռուցք․ պարաֆին․ բլոկ /  ս․ջ․


Իրականացվում է FFPE-ֆիքսված նմուշից անջատված ԴՆԹ-ի անհրաժեշտ քանակի առկայության դեպքում: Պատասխանը պատրաստ կլինի 15-րդ աշխ. օրը

Այլ ախտորոշումներ