ԱՐԴԵՆ 23 ՏԱՐԻ ՁԵՐ ԿՈՂՔԻՆ
email

resalts@cmg.am

facebook youtube instagram twitter
ՊԱՏՎԻՐԵԼ ԶԱՆԳ Շնորհանդես
Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն
Номера для связи
+(374) 15800800
График работы
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐԸ Երկ. – Ուր.՝
08:00 - 18:00
Շաբաթ`
09:00 - 16:00

Նյութափոխանակության բնածին խանգարումների գեների համալիր հետազոտում

230000 ֏
Պարտադիր չէ անոթի լինել:

Արյուն 1x6 ml (EDTA) սրվակ 


Նեռարում է՝

Ալֆա-1 անտիտրիպսինի անբավարարություն

Ամինոացիդոպատիաներ

Գլիկոզիլացման բնածին խանգարումներ

Կարբոհիդրատային հիվանդություններ

Կրեատինի կենսասինթեզի և տեղափոխման հիվանդություններ

Լիզոսոմային կուտակման հիվանդություններ

Հիպերամոնիեմիա

Ճարպաթթվի օքսիդացման խաթարումներ

Մետաղների տեղափոխման հիվանդություններ

Միզանյութի ցիկլի խանգարումներ

Նեյրոմետաբոլիկ հիվանդություններ

Նյարդային փոխադրիչների (մեդիատոր) հիվանդություններ

Պերօքսիսոմային հիվանդություններ

Պիրուվատային մետաբոլիզմի և եռկարբօքսիլաթթվի ցիկլի խանգարումներ

Պորֆիրիաներ

Պուրինային մետաբոլիզմի հիվանդություններ

Օրգանական ացիդեմիաներ:Պատասխանը պատրաստ կլինի 25-րդ աշխ. օրը

Այլ ախտորոշումներ