ԱՐԴԵՆ 23 ՏԱՐԻ ՁԵՐ ԿՈՂՔԻՆ
email

resalts@cmg.am

facebook youtube instagram twitter
ՊԱՏՎԻՐԵԼ ԶԱՆԳ Շնորհանդես
Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն
Номера для связи
+(374) 15800800
График работы
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐԸ Երկ. – Ուր.՝
08:00 - 18:00
Շաբաթ`
09:00 - 16:00

Արյունաբանական ժառանգական հիվանդությունների գեների համալիր հետազոտում

400000 ֏
Պարտադիր չէ անոթի լինելը:

Արյուն (EDTA) / ս.ջ.

Ներառյալ՝ 

  • Անեմիաներ
  • Հեմորագիկ կոագուլյացիոն խանգարումներ
  • Ժառանգական թրոմբոֆիլիաներ
  • Ոսկրածուծի անբավարարություն
  • Բնածին նեյտրոպենիա
  • Հեմոֆագոցիտար լիմֆոցիտոզ
  • Արյան մակարդման գործոնների խանգարում
  • Ժառանգական լեյկոզ
  • Թրոմբոցիտների դիսֆունկցիա և թրոմբոցիտոպենիաներ
  • Էրիթրոցիտների մեմբրանի դեֆորմացիա

Պատասխանը պատրաստ կլինի 35-րդ աշխ. օրը

Այլ ախտորոշումներ