ԱՐԴԵՆ 23 ՏԱՐԻ ՁԵՐ ԿՈՂՔԻՆ
email

resalts@cmg.am

facebook youtube instagram twitter
ՊԱՏՎԻՐԵԼ ԶԱՆԳ Շնորհանդես
Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն
Номера для связи
+(374) 15800800
График работы
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐԸ Երկ. – Ուր.՝
08:30 - 18:00
Շաբաթ`
09:30 - 13:00

Կարիոտիպի հետազոտում արյան լիմֆոցիտներում

45000 ֏
Պարտադիր չէ անոթի լինել:

Արյուն (Hep) 2-8 C˚

Պատասխանը պատրաստ կլինի 15-րդ աշխ. օրը

Այլ ախտորոշումներ