+(374) 10 544367 | +(374) 10 544366 | +(374) 99 544365
Գնացուցակ

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Ծառայություն
Գին
CAH․ Բնածին մակերիկամային հիպերպլազիա
50 000
CVD․ Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ռիսկ FV (Լեյդեն), FV R2, Պրոթրոմբին FII, FXIII գործոն, MTHFR C677T և A1298C, PAI-1, EPCR A4600G և G4678C
30000
CF-34․ Մուկովիսցիդոզ․ СFTR գենի տարածված 34 մուտացիաների հետազոտում
55 000
CF ALL․ Մուկովիսցիդոզ․ СFTR գենի ամբողջ հետազոտում
230000
DMD DEL․ Դյուշենի/Բեքերի մկանային դիստրոֆիա․ DMD գենի դելեցիաներ
25 000
DMD ALL․ Դյուշենի/Բեքերի մկանային դիստրոֆիա․ DMD գենի ամբողջ հետազոտում
240 000
DMD CAR․ DMD գենի մուտացիայի կրելիություն
265 000
FMF․ Պարբերական հիվանդություն․ կլինիկական և գենետիկական ախտորոշում
35 000
FMF-SAA․ Պարբեր․ հիվանդության հետ կապված երիկամային ամիլոիդոզի ռիսկ
20 000
FraX SCR․ Փխրուն X-քրոմոսոմի համախտանիշ․ FMR1 մուտացիայի առկայություն
2500
FraX ALL․ Փխրուն X-քրոմոսոմի համախտանիշ․ FMR1 գենի ամբողջ հետազոտում / մուտացիայի կրելիություն
180 000
HEM․ Հեմոքրոմատոզ
30 000
HLA-B27․ Սպոնդիլոարթրոպատիաների ռիսկ
25 000
LACTOSE․ Լակտոզի անտանելիություն
30 000
LACTOSE & FRUCTOSE․ Լակտոզի և ֆրուկտոզի անտանելիություն
45 000
SMA․ Ողնուղեղային մկանային ատրոֆիա
25 000
Thal α․ α-թալասեմիա
45 000
Thal ․ -թալասեմիա
45 000
WARFARIN DOSING․ Վարֆարինի զգայունություն և դոզավորում
25 000
TARGET*․ Հայտնի գենային մուտացիայի թիրախային բացահայտում
120 000

ՀԱՅՐՈՒԹՅԱՆ / ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին

ԲՋՋԱԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Ծառայություն
Գին
Կարիոտիպի հետազոտում
45 000
Անգելմանի համախտանիշ (կարիոտիպ + FISH)
40000
Դի Ջորջիի համախտանիշ (կարիոտիպ + FISH)
50 000
“Կատվի ճիչ“ համախտանիշ (կարիոտիպ + FISH)
40 000
Կարճահասակության համախտանիշ (Xp22)/SEX (կարիոտիպ + FISH)
40 000
Պրադեր-Վիլիի համախտանիշ (կարիոտիպ + FISH)
40 000
Վիլյամսի համախտանիշ (կարիոտիպ + FISH)
40 000
Վոլֆ-Հիշհորնի համախտանիշ (կարիոտիպ + FISH)
40000
X/Y քրոմոսոմերի մոզաիցիզմ (կարիոտիպ + FISH)
40 000
9p դելեցիայի համախտանիշ (կարիոտիպ + FISH)
40 000

ՊՐԵՆԱՏԱԼ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
NIPT․ Ոչ-ինվազիվ պրենատալ թեստավորում՝ անեուպլոիդիաներ 21, 18, 13, X/Y, միկրոդելեցիաներ, միկրոդուպլիկացիաներ
220 000
Կարիոտիպը աճեցվող ամնիոցիտներում
70 000
X/Y, 21, 18, 13 անեուպլոիդիաներ (FISH)
50 000
CAH-prenat․ Բնածին մակերիկամային հիպերպլազիա
77 000
CF-prenat․ Մուկովիսցիդոզի CFTR գենի տարածված 34 մուտացիաների բացահայտում
77 000
DMD DEL-prenat․ Դյուշենի/Բեքերի մկանային դիստրոֆիա․ DMD գենի դելեցիաներ
44 000
DMD ALL-prenat․ Դյուշենի/Բեքերի մկանային դիստրոֆիա․ DMD գենի ամբողջ հետազոտում
480000
FraX ALL-prenat․ Փխրուն X-քրոմոսոմի համախտ․ FMR1 գենի ամբողջ հետազոտում
200 000
SMA-prenat. Ողնուղեղային մկանային ատրոֆիա
50 000
Thal α-prenat. α-թալասեմիա
67 000
Thal -prenat. -թալասեմիա
67 000
I եռամսյակի արտավիժվածքի/խորիոնի բջջագենետիկական հետազոտություն
70 000
II եռամսյակի արտավիժվածքի/պորտալարի բջջագենետիկական հետազոտություն
70 000

ՆԱԽԱԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻՈՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ ԵՎ ՍԿՐԻՆԻՆԳ

Ծառայություն
Գին
PGD2. Նախաիմպլանտացիոն գենետիկ ախտորոշում․ 2 մուտացիա 1 բլաստոցիստում
250 000
PGS. Նախաիմպլանտացիոն գենետիկ սկրինինգ․ անեուպլոիդիաների և տրասլոկացիաների հայտնաբերում 1 բլաստոցիստում
210 000

ԱՆՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԿՐԿՆՎՈՂ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
Կարիոտիպի հետազոտում
45 000
Thrombophilia. FV (Լեյդեն), FV R2, FII, FXIII գործոն, MTHFR C677T և A1298C, PAI-1, EPCR A4600G և G4678C
30 000
AZF․ Y քրոմոսոմի միկրոդելեցիաներ
20 000
CFTR․ Սերմնածորանների երկկողմանի օբստրուկցիա
55 000

ԱՅԼ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
Կենսանյութի վերցնում բնակավայրից
5000
ԴՆԹ-ի անջատում
5000
ԴՆԹ-ի անջատում ամնիոցիտներից պրենատալ ախտորոշման նպատակով
22 000

ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱՐԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
AFP․ Ալֆա-ֆետոպրոտեին (II եռամսյակ՝ 15-22 շաբաթներ)
6 000
hCG+ β. Մարդու քորիոնի գոնադոտրոպին (I եռամս․ 8-11 շաբաթ, II եռամս․ 15-22 շաբաթ)
6 500
free β hCG. Ազատ քորիոնային β գոնադոտրոպին (I եռամս․ 11-14 շաբաթ)
10 000
PAPP-A. Հղիության հետ կապված պլազմայի A սպիտակուց (II եռամս․ 15-22 շաբաթ)
8 500

ԱՐՅԱՆ / ՄԵԶԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
CBC․ Արյան ընդհանուր հետազոտություն
3 000
CBC-S. Արյան հետազոտություն (ընտրողական)
1 000
CUC. Մեզի ընդհանուր հետազոտություն
2 200

ԱՐՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
COAG. Կոագուլոգրամմա (aPTT, F, INR, PI, PT, TT)
9 000
aPTT. Ակտիվացած մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ
2 000
AT III. Հակաթրոմբին III
5 000
D-DYM. D-դիմեր
8 000
F. Ֆիբրինոգեն
1 500
INR. Միջազգային նորմալիզացված հարաբերություն
1 000
PI. Պրոթրոմբինային գործակից
1 500
PT. Պրոթրոմբինային ժամանակ
1 500
TT. Թրոմբինային ժամանակ
1 500
LA. Գայլախտի հակակոագուլյանտ
5 000

ՀՈՐՄՈՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
ACTH. Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն
7 000
AMH. Հակա-մյուլերային հորմոն
13 000
C-peptid. C-սպիտակուց
8 000
CORT. Կորտիզոլ
6 000
DHEA-S. Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ
6 000
E2. Էստրադիոլ
6 000
FSH. Ֆոլիկուլ-խթանող հորմոն
6 000
hCT. Կալցիտոնին
12 000
INSULIN. Ինսուլին
7 000
LH. Լյութեինիզացնող հորմոն
6 000
T. Տեստոստերոն
6 000
T-Free. Ազատ Տեստոստերոն
6 000
T3. Տրիյոդթիրոնին
6 000
T3-Free. Տրիյոդթիրոնին ազատ
6 000
T4. Թիրօքսին
6 000
T4-Free. Թիրօքսին ազատ
6 000
Tg. Թիրեոգլոբուլին
9 000
Anti-TG. Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ
7 000
TSH. Թիրեոտրոպ հորմոն
6 000
Anti-TSHR. Թիրեոտրոպ հորմոնի ռեցեպտորների հակամարմիններ
12 000
Anti-TPO. Հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ
7 000
PRL. Պրոլակտին
6 000
PROG. Պրոգեստերոն
6 000
17-OH PROG. 17-Հիդրօքսիպրոգեստերոն
6 000
PROINSULIN. Պրոինսուլին
7 000
PTH. Պարատհորմոն
6 500

ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
Vit B12 Վիտամին B12
7 500
Vit D(25-OH) Վիտամին D
12 000
FOL. Ֆոլաթթու
7 500

ՀԱԿԱՖՈՍՖՈԼԻՊԻԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Ծառայություն
Գին
AFS․ Ֆոսֆոլիպիդների IgG, IgM հակամարմիններ
12 000
ANA․ Հակակորիզային հակամարմիններ
7 500
AT III. Հակաթրոմբին III
5 000
LA․ Գայլախտի հակակոագուլյանտ
5 000
Thrombophilia. FV (Լեյդեն), FV R2, FII, FXIII գործոն, MTHFR C677T և A1298C, PAI-1, EPCR A4600G և G4678C
30 000

ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
ANTI-CCP․ Ցիկլիկ ցիտրուլինային սպիտակուցի հակամարմիններ
8 000
ASLO․ Հակաստրեպտոլիզին
2 000
CRP. C-ռեակտիվ սպիտակուց
2 000
CRP-Hs. Բարձր զգայունության C-ռեակտիվ սպիտակուց
3 000
RF. Ռևմատոիդ գործոն
2 000

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
ALB․ Ալբումին
1 500
TP․ Ընդհանուր սպիտակուց
1 500
CK. Կրետանինֆոսֆոկինազ
1 000
HCY. Հոմոցիստեին
10 000
ALP. Հիմնային ֆոսֆատազ
1 500
ALT. Ալանինամինոտրանսֆերազ
1 500
AST. Ասպարտատամինոտրանսֆերազ
1 500
GGT. Գամմա-գլուտամիլտրանսֆերազ
1 500
LDH. Լակտատդեհիդրոգենազ
1 000
AMYL-T. Ընդհանուր ամիլազ
2 000
AMYL-P. Ենթաստամոքսային գեղձի ամիլազ
1 500
LIP. Լիպազ
2 000
BIL-T․ Ընդհանուր բիլիռուբին
1 000
BIL-D․ Ուղղակի բիլիռուբին
1 000
BIL-IND․ Անուղղակի բիլիռուբին
1 000
CREAT. Կրեատինին
1 000
CREAT-C. Կրեատինինի մաքրում
1 000
GFR/CKD-EPI. Կծիկային ֆիլտրման արագ.
1 000
GLU. Գլ յուկոզ
1 000
FRA. Ֆրուկտոզամին
3 000
Hb_Alc. Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին
6 000
LACT. Կաթնաթթու (լակտատ)
2 000
UA. Միզաթթու
1 500
UN. Միզանյութի ազոտ
1 000
UREA. Միզանյութ
1 500
CHOL. Ընդհանուր խոլեստերին
1 500
HDL. Բարձր խտության լիպոպրոտեիններ
1 500
LDL. Ցածր խտության լիպոպրոտեիններ
1 500
VLDL. Շատ ցածր խտության լիպոպրոտեիններ
1 500
Tg. Եռագլիցերիդներ
2 000
ATHERO-C. Աթերոգենության գործակից
1 000
CHOL-FULL. Ամբողջական խոլեստերինային (լիպիդային) շարք
9 000
Na. Նատրիում
1 500
K. Կալիում
1 500
Ca. Կալցիում
1 500
Ca2+. Կալցիում իոնիզացված
2 000
Ca2+ Կալցիում իոնիզացված , K Կալիում, Na Նատրիում
5 000
Mg. Մագնեզիում
1 000
P. Ֆոսֆոր
1 000
Cl. Քլորիդներ
1 000
Քրտինքի թեստ (մուկովիսցիդոզի դեպքում)
5 000
Fe. Երկաթ
2 000
FERR. Ֆերիտին
5 000
TRANSF. Տրանսֆերին
3 000
UIBC. երկաթի կլանման չհագեցած կարողություն
1 000
TIBC. երկաթի կլանման ընդհանուր կարողություն
1 000

ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
C3c Կոմպլեմոնտ
3 000
C4 Կոմպլեմենտ
3 000
IgA Իմունոգլոբուլին A
3 000
IgM Իմունոգլոբուլին M
3 000
IgM Իմունոգլոբուլին M
3 000

ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ

Ծառայություն
Գին
CARB Կարբամազեպին
6000
VALP Վալպրոաթթու
6000

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱՄԱՐԿԵՐՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
AFP. Ալֆա-ֆետոպրոտեին
6 000
CA 15-3
9 000
CA 19-9
9 000
CA 125
9 000
CEA․ Կարցինոսաղմնային հակածին
9 000
hCG+ β. Մարդու քորիոնի գոնադոտրոպին
6 500
hCT Կալցիտոնին
12 000
HE4
9 000
PSA. Շագանակագեղձին բնորոշ հակածին
7 000
PSA free. Շագանակագեղձին բնորոշ ազատ հակածին
7 000
TG. Թիրեոգլոբուլին
9 000

title

Ծառայություն
Գին
Chlamydia trachomatis (RT-PCR)
6 000
Cytomegalovirus (RT-PCR)
6 000
EBV. Էպշտեյն-Բարի վիրուս (RT-PCR)
6 000
ENTHERPEX-DNAchip․ Հերպես վիրուսներ` HSV1, HSV2. VZV, EBV, CMV, HHV6, HHV7, HHV8, Էնտերովիրուսներ՝ Coxsackievirus, Poliovirus, Enterovirus
45 000
Gardnerella vaginalis (RT-PCR)
6 000
HPV16&18. Մարդու պապիլլոմավիրուս 16/18 տեսակներ (RT-PCR)
6 000
HPV-DNAchip. Մարդու պապիլոմավիրուսի 35 տեսակներ՝ 6,11,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,70,73,82,85, 40,42,43,44,54,61,62,71,72,81,83,84,89
31 000
HSV. Հերպես վիրուս HSV1 և HSV 2) (RT-PCR)
6 000
Mycoplasma genitalium (RT-PCR)
6 000
Mycoplasma hominis (RT-PCR)
6 000
Neisseria gonorrhoeae (RT-PCR)
6 000
Trichomonas vaginalis (RT-PCR)
6 000
Ureaplasma urealiticum & parvum (RT-PCR)
6 000
STI-DNAchip. Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակային հարուցիչներ` Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium&hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum&urealiticum, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyii, HSV1&2, Candida albicans, glabrata, krusei, dubliniensis, guilliermondii, parapsilosis, tropicalis
47 000

ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԹԵՍՏԵՐ

Ծառայություն
Գին
Brucell-Tot. Բրուցելյոզի ընդհանուր հակամարմիններ
2 000
Brucell-RB. Բրուցելյոզի հակամարմինների տիտր (Ռոզ-Բենգալ)
2 000
Brucell-WH. Բրուցելյոզ` հակամարմինների տիտր (ըստ Ռայտ-Հեդելսոնի)
3 000
Chl IgG․ Chlamydia trachomatis IgG
6 000
Chl IgA․ Chlamydia trachomatis
6 000
CMV IgG․ Cytomegalovirus IgG
6 000
CMV IgM․ Cytomegalovirus IgM
6 000
CMV IgG Avidity․ Cytomegalovirus IgG ավիդություն
15 000
Helicobacter pylori IgG
8 500
HbsAg․ Հեպատիտ B մակերեսային հակածին
7 500
Anti-HCV․ Հեպատիտ C ընդհանուր հակամարմիններ
7 500
HIV combi․ ՄԻԱՎ ընդհանուր հակամարմիններ (HIV1, HIV2)
5 000
HSV1 IgG․ Հերպես սիմպլեքս վիրուս տիպ 1 IgG
6 000
HSV1 IgM․ Հերպես սիմպլեքս վիրուս տիպ 1 IgM
6 000
HSV2 IgG․ Հերպես սիմպլեքս վիրուս տիպ 2 IgG
6 000
HSV2 IgМ․ Հերպես սիմպլեքս վիրուս տիպ 2 IgM
6 000
Rubella IgG
6 000
Rubella IgM
6 000
Toxo IgG․ Տոքսոպլազմա գոնդիի IgG
6 000
Toxo IgM․ Տոքսոպլազմա գոնդիի IgM
6 000
Toxo IgG Avidity․ Տոքսոպլազմա գոնդիի ավիդություն
15 000
Treponema pallidum (սիֆիլիսի հարուցիչ). Ընդհանուր հակամարմիններ
5 000

ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԲՋՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
Շագանակագեղձի արտազատուկի հետազոտություն
3 000
Սպերմոգրամա
6 000
Քսուկի ընդհանուր հետազոտություն
3 000
PAP-քսուկի բջջաբանական հետազոտություն
5 000
Հակաբիոտիկների նկատմամբ ուրեոպլազմայի և միկոպլազմայի զգայունության որոշում
10 000

ԱՅԼ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
ԴՆԹ-ի անջատում
3 000
ԴՆԹ-ի անջատում ամնիոցիտներից պրենատալ ախտորոշման նպատակով
22 000
ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
10000

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
Կրծքագեղձի և Ձվարանի քաղցկեղ․ 21 գեների ամբողջ հետազոտում BRCA1, BRCA2, ATM, BARD1, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MRE11, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53
285 000
Աղիների քաղցկեղ․ 18 գեների ամբողջ հետազոտում APC, AXIN2, BMPR1A, CDH1, CHEK2, EPCAM, GREM1, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, SMAD4, STK11, TP53
285 000
ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25 000
ALK/ROS1 (FISH)․ թոքի ոչ մանր բջջային քաղցկեղի թիրախային բուժում
55 000
EGFR. թոքի ոչ մանր բջջային քաղցկեղի թիրախային բուժում
80 000
Her2/neu (FISH)․ կրծքագեղձի քաղցկեղի թիրախային բուժում
80 000
BRAF․ մելանոմայի, կոլոռեկտալ քաղցկեղի և թոքի ոչ մանր բջջային քաղցկեղի թիրախային բուժում
50 000
Kras. կոլոռեկտալ քաղցկեղի թիրախային բուժում
67 000
Nras. մելանոմայի և կոլոռեկտալ քաղցկեղի թիրախային բուժում
65 000
BRAF․ վահանաձև գեղձի քաղցկեղի թիրախային բուժում
67 000
Kras. վահանաձև գեղձի քաղցկեղի թիրախային բուժում
84000
Nras. վահանաձև գեղձի քաղցկեղի թիրախային բուժում
84000
UGT1A1․ իրինոտեկանի գենոտոքսիկություն
25 000
5-FU-ի գենոտոքսիկություն (DPD)
29 000
ՔԼԼ (Քրոնիկ Լիմֆոբլաստային Լեյկոզ). del6q / del13q14 / վերակառուցումներ 14q32 / t(14;11) / t(14;18) / delp53 / տրիսոմիա 12 (FISH)
յուր. 35000
ՔՄԼ (Քրոնիկ Միելոբլաստային Լեյկոզ). t(9;22) BCR/ABL DC, ES (FISH)
35 000
RT PCR MRD
70 000
Complex FISH. ախտորոշում վերը նշված 8 զոնդերի կիրառմամբ
65 000

ՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱՄԱՐԿԵՐՆԵՐ

Ծառայություն
Գին
AFP. Ալֆա-ֆետոպրոտեին
6 000
CA 15-3
9 000
CA 19-9
9 000
CA 125
9 000
CEA․ Կարցինոսաղմնային հակածին
9 000
hCG+ β. Մարդու քորիոնի գոնադոտրոպին
6 500
hCT Կալցիտոնին
12 000
HE4
9 000
PSA. Շագանակագեղձին բնորոշ հակածին
7 000
PSA. free Շագանակագեղձին բնորոշ հակածին
7 000
TG. Թիրեոգլոբուլին
9 000

ՔԱՂՑԿԵՂԱԾԻՆ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Ծառայություն
Գին
HPV16&18. Մարդու պապիլլոմավիրուս 16/18 տեսակներ (RT-PCR)
6 000
HPV-DNAchip. Մարդու պապիլոմավիրուսի 35 տեսակներ՝ 6,11,16,18,26,31,33,35, 39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,70,73,82,85, 40,42,43,44,54,61,62,71,72,81,83,84,89
31 000

ՄԱՆՐԱԴԻՏԱԿԱՅԻՆ ԲՋՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ծառայություն
Գին
PAP-քսուկի բջջաբանական հետազոտություն
5 000